17 fornos están inscritos no Consello Regulador da IXP Pan de Cea a día de hoxe. 

Están ordeados según o seu rexistro (data de entrada) na IXP

 • Forno do Carlos

Nº de Rexistro: 1
Nome e apelidos: Carlos M. Rodríguez Rodríguez
Dirección: Faramontaos, 9
C.P.: 32141
Concello: San Cristovo de Cea
Teléfono: 988 282 279
Fax: 988 532 601
Páxina web: www.fornodocarlos.es
Email: info@fornodocarlos.es
Denominación do forno: FORNO DO CARLOS
 • Forno da Rosa

Nº de Rexistro: 2
Nome e apelidos: Rosa Rodríguez Nóvoa
Dirección: Estrada de Maside, 40
C.P.: 32130
Concello: San Cristovo de Cea
Teléfono: 988 282 166
Fax:
Páxina web:-
Email:-
Denominación do forno: FORNO DA ROSA
 • Forno do Eliseo

Nº de Rexistro: 3
Nome e apelidos: Maria Jesús Mosquera Sánchez
Dirección: Rúa Outeiro, 20
C.P.: 32130
Concello: San Cristovo de Cea
Teléfono: 988 282 237
Fax:
Páxina web:
Email:
Denominación do forno: FORNO DO ELISEO
 • Forno Chao Real

Nº de Rexistro: 5
Nome e apelidos: Mª Elena Vázquez Crespo
Dirección: Estrada de Maside, 15
C.P.: 32130
Concello: San Cristovo de Cea
Teléfono: 988 282 081
Fax:
Páxina web:
Email:
Denominación do forno: FORNO CHAO REAL
 • Forno da Ánxeles

Nº de Rexistro: 6
Nome e apelidos: Mª Ángeles Gil Mosquera
Dirección: Rúa da Saleta,6
C.P.: 32130
Concello: San Cristovo de Cea
Teléfono: 988 282 022
Fax:
Páxina web:
Email: fornodaanxeles@yahoo.es
Denominación do forno: FORNO DA ÁNXELES
 • Forno do Calviño

Nº de Rexistro: 7
Nome e apelidos: Juan Luis Calviño Testa 
Dirección: Forno do Roxón
C.P.: 32130
Concello: San Cristovo de Cea
Teléfono: 988 282 236
Fax:
Páxina web:
Email:
Denominación do forno: FORNO DO CALVIÑO
 • Forno da María José

Nº de Rexistro: 8
Nome e apelidos: Mª José Rodriguez Reboredo
Dirección: Estrada de Maside, 14
C.P.: 32130
Concello: San Cristovo de Cea
Teléfono: 988 282 139
Fax:
Páxina web:
Email:
Denominación do forno: FORNO DA MARÍA JOSÉ
 • Forno da Maruja
Nº de Rexistro: 9
Nome e apelidos: Mª Ester Mosteiro González
Dirección: Casasnovas
C.P.: 32133
Concello: San Cristovo de Cea
Teléfono: 988 282 685 / 988 282 244
Fax:
Páxina web:
Email:
Denominación do forno: FORNO DA MARUJA

 

 • Forno da Pepita

Nº de Rexistro: 11
Nome e apelidos: Josefa Barrosa Pérez
Dirección: Parapeta, 16
C.P.: 32130
Concello: San Cristovo de Cea
Teléfono: 988 282 634
Fax:
Páxina web:
Email:
Denominación do forno: FORNO DA PEPITA
 • Forno da Digna

Nº de Rexistro: 12
Nome e apelidos: Digna García Lemos
Dirección: José Antonio, 39
C.P.: 32130
Concello: San Cristovo de Cea
Teléfono: 988 282 079
Fax:
Páxina web:
Email:
Denominación do forno: FORNO DA DIGNA
 • Forno da Isabel SC

Nº de Registro: 13
Nome e apelidos: Olga Aurora Sánchez Villar
Dirección: Cemiterio, 10
C.P.: 32130
Concello: San Cristovo de Cea
Teléfono: 661 351 613 / 676 746 150
Fax:
Páxina web:
Email:
Denominación do forno: FORNO DA ISABEL SC
 • Forno As Lamelas

 

Nº de Registro: 14
Nome e apelidos: Agustín Vázquez Quintela
Dirección: Calvo Sotelo, 67
C.P.: 32130
Concello: San Cristovo de Cea
Teléfono: 988 282 173 / 639 178 861
Fax:
Páxina web:
Email:
Denominación do forno: FORNO AS LAMELAS

 

 • Forno do Quinto

Nº de Rexistro: 15
Nome e apelidos: Manuel Martinez Meiriño
Dirección: A Lama, 6
C.P.: 32139
Concello: San Cristovo de Cea
Teléfono: 988 282 699
Fax:
Páxina web:
Email:
Denominación do forno: FORNO DO QUINTO

 

 • Forno da Agustina

Nº de Rexistro: 16
Nome e apelidos: Josefa Beatriz Iglesias Gómez
Dirección: Rúa da Costa, 8
C.P.: 32130
Concello: San Cristovo de Cea
Teléfono: 988 282 388
Fax:
Páxina web:
Email:
Denominación do forno: FORNO DA AGUSTINA
 • Forno do Lodairo SL
Nº de Rexistro: 4
Nome e apelidos: Modesto Gómez Rodríguez
Dirección: Campo de Fútbol S/N
C.P.: 32130
Concello: San Cristovo de Cea
Teléfono: 988 301 320 / 679 809 169
Fax:
Páxina web:
Email:
Denominación do forno: FORNO DO LODAIRO SL
 • Forno da Ana
Nº de Rexistro: 19
Nome e apelidos: Ana María González
Dirección: Calvo Sotelo, 87
C.P.: 32130
Concello: San Cristovo de Cea
Teléfono: 988 282 498 – 666 614 224
Fax:
Páxina web:
Email:
Denominación do forno: FORNO DA ANA
 • Aboamigalla
Nº de Rexistro: 10
Nome e apelidos: Juan Carlos Rodríguez Vázquez
Dirección: Pol. Industrial de Cea Parc. A1
C.P.: 32130
Concello: San Cristovo de Cea
Teléfono: 988 091 414 / 622 059 040
Fax:
Páxina web: www.aboamigalla.com
Email: carlos@aboamigalla.com
Denominación do forno: ABOAMIGALLA