ELABORACIÓN


A obtención do Pan de Cea á o resultado dun proceso artesanal, transmitido de xeración en xeración, que se adapta á lexislación actual sen perder a súa identidade propia.

AMASADO

Colócase fariña na artesa e dáselle unha forma semellante a un volcán, para o cal se verte no centro auga, sal e a masa nai preparada con anterioridade.

A seguir, realízase o amasado durante 60 minutos.

REPOUSO

A masa deixase en repouso entre 45 e 60 minutos tápase cunha tea.

DIVISIÓN DA MASA

Faise de forma manual, en porcións de peso aproximado de 1,2 ou 0,70 kg.

REAMASADO

Cada operación de reamasado, co seu posterior respouso de 25 a 30 minutos denomínase tenda. O proceso de elaboración sofre entre dúas ou tres tendas

ENFORNADO

O forno quéntase con leña ou materiais de orixe vexetal, que non proporcionen nin olor sin sabor. Colócase a masa nunha pa e fáiselle un corte na parte superior.

O proceso realízase en varias etapas, ao mesmo tempo que se practica unha redistribución das pezas, afastándoas do foco de calor.

COCCIÓN

Logo de colocada a fornada, péchase o forno deixando un tempo de cocción de aproximadamente 2 horas

REVER

Unha vez fóra do forno, as pezas permancerán en maduración, arrefriando unha hora en estantes de madeira.

Todas as fotos son propiedade del Consello Regulador da IXP Pan de Cea. Queda prohibido o seu uso total ou parcial sen autorización por escrito.